اخبار ویژه

انتخابات فدراسیون نابینایان و کم بینایان به زمان دیگری موکول شد

کاوه عزیزی دبیرفدراسیون نابینایان وکم بینایان از لغو مجمع انتخاباتی این فدراسیون خبر داد.

سیستان قهرمان مسابقات کشوری دسته سه گلبال شد

سیستان ،سمنان و گلستان به ترتیب تیم های اول تا سوم مسابقات دسته سه گلبال مردان شدند.


ویدئو