برگزاری اردو‌ی تیم ملی گلبال بانوان در همدان

ششمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی گلبال بانوان در همدان برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ،  جهت آمادگی حضور دربازیهای پارآسیایی هانگژو  ، ششمین اردوی  تیم ملی گلبال بانوان نابیناو کم بینا از 14 اردیبهشت در همدان  آغاز خواهد شد.
سمیرا محمودی/ مریم جعقرزاده/ رعنا نیازی/ مریم حسام آبادی/ سمیرا جلیلوند/ مریم آهون/ فاطمه قایدی/ ریزان دژآهنگ  و  سمیه رنجبر 9ملی پوشی هستند که زیر نظر زیر نظر طیبه ملکی  سرمربی  و زینب ارک دستانی مربی تیم ملی به تمرین می پردازند.عفت نصر به عنوان مربی بدنساز در این اردو حضور دارد.
این مرحله ازاردو از 14 اردیبهشت   آغاز و تا 22 اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

  • 14:18
  • 1401/02/07
  • 13208