برای حضور در مسابقات پارآسیایی بحرین / برگزاری اردوی متصل به اعزام تیم ملی گلبال بانوان در هرندی تهران

اردوی متصل به اعزام تیم ملی گلبال در تهران از دیروز آغاز شد.

اردوی متصل به اعزام تیم ملی گلبال در تهران از دیروز آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ؛ هشتمین مرحله اردو تیم ملی گلبال بانوان کشورمان برای حضور در مسابقات پارآسیایی بحرین  از دیروز  در هرندی تهران  برگزار می‌شود.

فاطمه عجم دشتی - نرگس امیری ویدا جبارزاده -معصومه ملایی - معصومه واحدپور معصومه ملایی- ام البنین شریفی دعوت شدگان به این اردو هستند.

زهره ابراهیمی سرمربی و ژیلا شیرزاد به عنوان مربی در این اردو حضور دارند.

این تیم هفتم آذر ماه  راهی بحرین  می‌شود.

.