دبیر مجمع فدراسیون نابینایان و کم بینایان اعلام کرد/اعضای کمسیون انتخابات ورزشکاران، داوران و مربیان مشخص شد

.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان و کم  بینایان بنا بر گزارش کاوه عزیزی دبیر مجمع انتخابات فدراسیون نابینایان و کم بینایان اعضای انتخابات ورزشکاران، داوران و مربیان که در روز شنبه 29 آبان از طریق شرکت در سامانه اعلام شده  درسایت رسمی فدراسیون اعلام گردید بدین شرح است : در قسمت ورزشکاران :
آقایان رسول باصری – حسین رجب پور – احمدرضا شاه حسینی – بهزاد زادعلی اصغر – خانم سمیرا جلیلوند به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.
آقایان محمد سرنجی – مصطفی شهبازی – محمد منصوری – خانم مریم حسام آبادی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.
در قسمت داوران :
آقایان هوشنگ شریعتی – نظام دودل – سید اصغر فیاض دستگردی – خانم ها فریبا محمدی – نسترن فتوتی به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.
آقایان غلامرضا فرح منش – محمد مصباحی – سید علیرضا طباطبائی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.
در قسمت مربیان :
آقایان محمد بیدگلی – محمد ابراهیم زاده – مهدی نباتی – محمدکرم کولیوند – خانم طیبه ملکی به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.
آقایان بهمن دوستی والا – جواد فلفلی – محمدرضا حاجی یوسف زاده – افشین زندکریمی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.