در راستای سیاست های کمیته ملی پارالمپیک/جشنواره بزرگ ورزشی، فرهنگی نابینایان و کم بینایان را به منظور استعدادیابی در مهرماه سال 1401 برگزارخواهدشد

.

فدراسیون در نظر دارد در راستای سیاست های کمیته ملی پارالمپیک، جشنواره بزرگ ورزشی، فرهنگی نابینایان و کم بینایان را به منظور استعدادیابی در مهرماه سال 1401 به بعد با شرایط ذیل برگزار نماید، لذا خواهشمند است ضمن حمایت جدی از این حرکت سازنده به هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان آن استان ابلاغ نمائید تاهم اکنون نسبت به آماده نمودن تیم ها اقدام نمایند.

  • رشته ها: فوتبال، شنا، جودو، گلبال، دو و میدانی، شطرنج، پاورلیفتینگ
  • در رشته های فوتبال، گلبال، پاورلیفتینگ و جودو متولدین 1381 به بالا می توانند شرکت نمایند.
  • در سایر رشته ها مسابقات در دو گروه زیر 16 سال (1385) وزیر 20 سال (1381) می باشد.
  • در صورتیکه استانی در رشته های تیمی ورزشکاری ندارد ولی یک یا چند ورزشکار مستعد دارد می تواند آنها را اعزام نماید.
  • دررشته های انفرادی محدودیتی برای اعزام نفرات نیست.
  • به زودی آئین نامه هر رشته به تفکیک ارسال می گردد.
  • جهت اطلاعات بیشتر می توانید با فنی فدراسیون تماس حاصل نمائید.
  • به منظور برنامه ریزی مناسب تر خواهشمند است آمار تقریبی شرکت کنندگان در هر رشته را طبق جدول ارسال شده حداکثر تا تاریخ 15 تیر ماه ارسال نمائید.