در تهران برگزار می شود؛ پنجمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی دو و میدانی نابینایان و کم بینایان

ملی پوشان تیم ملی دو و میدانی نابینایان و کم بینایان از بیست و یکم خرداد ماه وارد اردو آمادگی می شوند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان ، پنجمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی دو و میدانی از بیست و یکم  خرداد ماه  به مدت ده روز در تهران  برگزار می شود.

هاجر صفرزاده/ امیر خسروانی/امید ظریف /مهدی اولاد /سامان پاکباز /علی پیروج /امیر حسین علیپور/مهرداد مرادی / وحید علی نجیمی 9 ملی پوشی هستند که زیر نظر علی اصغر هادیزاده به عنوان سرمربی /  و هرمز صادقی ،  امیرمحمد صلح میرزائی ، مهدی رحیمی  ، محسن عزیزنژاد ، محسن پاکباز  مربیان مدعو بخش آقایان و زهرا علیزاده  مربی مدعو بخش بانوان به تمرین میپردازند.

ماشالله طاهری سرپرستی این اردو را بر عهده دارد.