تهران میزبان برگزاری یک دوره بازآموزی کلینیک بین المللی داوری گلبال

بولنت کیمیون " مدرس و رییس کمیته داوران گلبال ایبسا از کشور ترکیه جهت برگزاری یک دوره کلینیک داوری گلبال به تهران سفر خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان بنا به درخواست فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان و موافقت فدراسیون جها نی نابینایان( IBSA)   کلینیک بازآموزی  داوری بین المللی گلبال از تاریخ فردا اول لغایت چهارم تیر ماه جاری در تهران و در مجموعه ورزشی شهید هرندی تهران  برگزار خواهد شد .
مدرس این دوره آقای " بولنت کیمیون " رییس کمیته داوران ایبسا از کشورترکیه  می باشد .
تعداد  10 نفر  از داوران حائز شرایط کشورمان نیز در این دوره شرکت می نمایند.

افشین نادریان/ رضا دهقان/ فریبا محمدی/ سید علی عارفی پور/ ویدا کریمیان/ هوشنگ شریعتی/ سجاد ادیب/ نادیا جعفری/ نسترن فتوتی/ معصومه حمزه داوران شرکت کننده در این کلینیک میباشند.