روتیتر خبر

تیم ملی پرافتخار دو ومیدانی نابینایان وکم بینایان اعزامی به پارالمپیک توکیو

تیم ملی دو و میدانی نابینایان و کم بینایان اعزامی به پارالمپیک توکیو متشکل از 6 ورزشکار و یک مربی میباشد :ورزشکارانی در ماده های پرتاب وزنه و دیسک با نام های مهدی اولاد، نورمحمد آرخی، سامان پاکباز، در پرتاب نیزه علی پیروج، در پرش طول امیر خسروانی، وحید علی نجیمی تنها دونده اعزامی به توکیو، ابراهیم مومنی مربی