مجمع عمومی سالیانه فدراسیون نابینایان وکم بینایان دوشنبه 27 فروردین ماه برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ، مجمع عمومی ساليانه فدراسيون و نشست رؤسای هيئت های سراسر کشور در تاريخ دوشنبه 27 فروردین ماه راس ساعت 14 برگزار می شود که دستور جلسه آن به شرح زیر می باشد:
ارائه گزارش عملکرد سال 96
گزارش عملياتی فدراسيون در سال جاری
استماع نقطه نظرات رؤسای هیئتها
ارائه برنامه پيشنهادی عملياتی سال 97
ارائه گزارش و بیلان مالی توسط خزانه دار و اعلام نظر بازرس

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon