نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور شطرنج نابینایان وکم بینایان آقایان دراستان مازندران شهرستان بابلسر برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ،افتتاحیه نوزدهمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی کشور مردان 7 اردیبهشت ماه با شرکت نمایندگانی ازاستانهای سراسر کشوربرگزار خواهد شد .

بر اساس این گزارش ، تیم ها بایستی معرفی نامه رسمی از اداره کل ورزش و جوانان یا هیئت نابینایان استان مربوطه را بهمراه داشته باشند .
بهمراه داشتن اصل کارت ملی یا شناسنامه و بیمه ورزشی سال 1397 برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است .
ثبت نام کلیه شرکت کنندگان در سامانه مبین الزامی است.
همراه داشتن لباس متحدالشکل الزامیست .

رقابت های شطرنج کشوری مردان نابینایان و کم بینایان تا 11 اردیبهشت ماه در بابلسر دنبال می شود.

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon