فدراسیون نابینایان وکم بینایان در نظر دارد یکدوره کلاس تطبیقی مربیگری و داوری رشته جودو ( آقایان و بانوان ) را در تهران برگزار نماید .
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ، دارا بودن حداقل کارت مربیگری و یا داوری درجه 3 وهمراه داشتن معرفی نامه از هیئت استان از موارد اصلی حضور در این دوره تطبیقی است.
از دیگر شرایط حضور در این دوره ها اینکه هر فرد فقط می تواند در یک کلاس ، مربیگری یا داوری شرکت نماید ، حضور در هر دو هم زمان امکان پذیر نمی باشد.
ضمنا "پرداخت مبلغ 500/000/ 1ريال به شماره حساب
53/ 1559622نزد بانک ملت شعبه ملک الشعراء بهار به نام فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان و به همراه داشتن اصل فیش واریزی هنگام پذیرش الزامی است.
مهلت ثبت نام نیز حداکثر تا تاریخ 97/9/15 می باشد.

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon