در ادامه رقابتهای لیگ برتر #گلبال مردان که در اردبیل در حال برگزاری است حاصل شد:بهزیستی گلستان 4-بهزیستی اصفهان 9/ابابصیر اصفهان 8-هیات نابینایان سیرجان 6 /اندیشه زرین اردبیل 7-هیات نابینایان جهرم 3/ کیهان بد تهران 4-شهید هرندی تهران 3/ابابصیر اصفهان 5بهزیستی اصفهان 10/اندیشه زرین اردبیل 11-بهزیستی گلستان 1/شهید هرندی تهران11-هیات نابینایان سیرجان 5/هیات نابینایان جهرم 11-کیهان بد تهران 2/

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon