در ادامه رقابتهای لیگ برترگلبال مردان در اردبیل نتایج زیر حاصل شد:
اندیشه زرین اردبیل۱۱_بهزیستی گلستان ۱/ شهید هرندی تهران ۱۱_هیات نابینایان سیرجان۵/ هیات جهرم۱۱_کیهان بد تهران ۲/اندیشه زرین اردبیل۱۰_بهزیستی اصفهان صفر/ شهید هرندی تهران۱۳_ابابصیر اصفهان ۵/کیهان بد تهران۸_بهزیستی گلستان ۴/نابینایان جهرم۳_نابینایان سیرجان ۳/شهید هرندی تهران۷_بهزیستی اصفهان۳/کیهان بد تهران۴_ اندیشه زرین اردبیل ۸/نابینایان جهرم۷_ابابصیر اصفهان۴/نابینایان سیرجان۵_بهزیستی گلستان۹/کیهان بد تهران۳_بهزیستی اصفهان۷/ نابینایان جهرم۴_ شهید هرندی تهران۳/هیات نابینایان سیرجان۳_اندیشه زرین اردبیل۷

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon