محمدرضا مظلومی رئیس فدراسیون نابینایان وکم بینایان طی حکمی رئیس انجمن شنای این فدراسیون را منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ، از سوی محمدرضا مظلومی رئیس فدراسیون طی حکمی زورقی به عنوان رئیس انجمن شنای این فدراسیون منصوب شد.

بنابراین گزارش در این حکم آمده است:
جناب آقای مهندس روزبه زورقی
سلام علیکم؛
نظر به اهمیت و جایگاه ورزش نابینایان وکم بینایان ، تخصص و تجارب ارزنده جناب عالی ، به موجب این حکم به سمت رییس انجمن شنا نابینایان وکم بینایان فدراسیون منصوب می شوید.

امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره مندی از ظرفیت های افراد مجرب در انجام امور محوله موفق باشید.

لازم به ذکر است مهندس روزبه زورقی رییس هیات نابینایان وکم بینایان استان البرز نیزمی باشد.

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon