در پایان دور رفت از رقابتهای باشگاهی گلبال مردان که در تویسرکان برگزار شد خوزستان با 12 امتیاز صدر نشین شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ،در روز پایانی رقابتهای باشگاهی گلبال مردان که طی دوروز در تویسرکان برگزار شد هیات نابینیان خوزستان با 12 امتیاز اول شد،هیات نابینایان تویسرکان با 9 امتیاز عنوان دومی را به خود اختصاص دادو هیات نابینایان قم با 6 امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.
تیم هیات خیریه ولی عصر سرپل ذهاب با 3 امتیاز چهارم و هیات نابینایان هرمزگان بدون کسب امتیازپنجم شد.
نتایج روز پایانی به شرح ذیل است:
هیات نابینایان خوزستان11-خیریه ولیعصر سرپل ذهاب 7
هیات نابینایان تویسر کان 6-هیات نابینایان قم5
هیات نابینایان خوزستان 12-هیات نابینایان هرمزگان 7
هیات نابینایان قم 11- خیریه ولیعصر سر پل ذهاب 5

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon