­بازیکن کویتی ورزش جوجیتسو در اعتراض به اقدامات رژیم صهیونیستی از رویارویی با بازیکن این رژیم در مسابقات قهرمانی آمریکا خودداری کرد.
به نوشته روزنامه رای الیوم چاپ لندن، عبدالله العنجری، بازیکن کویتی بازی جوجیتسو، که در مسابقات قهرمانی این بازی در لوس آنجلس آمریکا شرکت کرده بود به منظور رویارو نشدن با رقیب اسرائیلی از شرکت در این مسابقات انصراف داد.
این موضع گیری قهرمانانه العنجری با واکنش های مثبت فعالان شبکه های اجتماعی عربی مواجه شد که آن را تکمیل کننده نقش کویت در رویارویی با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی دانستند؛ نقشی که مرزوق الغانم، رئیس مجلس کویت با حمله به هئیت اسرائیلی در کنفرانس اتحادیه بین المجالس آغاز گر آن بود. وی رژیم صهیونیستی را قاتل کودکان توصیف کرد و خواسته بود هیئت اسرائیلی جلسه را ترک کند.
در همین راستا عدم صدور مجوز ورود به ورزشکاران اسراییلی در مسابقات پاراشنا توسط کشور مالزی از دیگر حرکات زیبای ورزشی ضد صهیونیستی میباشد.
لذا فدراسیون نابینایان وکم بینایان نیز در این اقدام بشر دوستانه را در رسانه و فضای مجازی خود ضمن اطلاع رسانی اعلام حمایت کرده تا در اینگونه اقدامات سهیم باشد.

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon