مجمع سالیانه هیات سمنان با حضور محمد رضا مظلومی رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان ، مجتبی جانعلی مدیر کل ، ایزد بخش معاون ورزشی استان سمنان و سایر اعضا برگزار شد .
در این مجمع مدیرکل استان سمنان قول دادن برای ترویج ورزش نابینایان وکم بینایان هماهنگی صورت پذیرد که در کلیه شهرستانهای استان سمنان سالن در اختیار ورزشکاران نابینا وکم بینا قرار گیرد .
رئیس فدراسیون نیز ضمن تشکر از همکاری صورت گرفته تاکید کردن ریاست هیات مواردی را که مساعدت شده را پیگیری نمایید و همچنین در مورد دستور وزیر محترم ورزش در مورد در اختیار گذاشتن زمین برای تیم فوتبال پنج نفره را در اولویت برنامه های این هیات قرار گیرد .

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon