مراسم تجلیل از برگزیدگان فرهنگی بازی های پاراآسیایی هانگژو با عنوان "حدیث سرآمدان" برگزار می شود

مراسم تجلیل از برگزیدگان فرهنگی بازی های پاراآسیایی هانگژو ۲۰۲۲ یکشنبه پانزدهم بهمن ماه برگزار می شود.

 همزمان با ایام الله دهه فجر مراسم تجلیل از برگزیدگان فرهنگی بازی های پاراآسیایی هانگژو با عنوان "حدیث سرآمدان" روز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه برگزار خواهد شد.
همانگونه که پیش از اعزام کاروان " فرزندان" ایران اعلام شد، توجه به مسائل فرهنگی و احترام به آنها از سوی اعضای کاروان فرزندان ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از این روی عملکرد اعضای کاروان اعم از ورزشکاران، کادر فنی و اجرایی و سایر اعضای کاروان رصد و مورد ارزیابی قرار گرفت و در راستای ترویج و تقویت اخلاق حرفه ای و پهلوانی در ورزش و گسترش تعالیم دینی و اخلاق محوری و جوانمردی از برگزیدگان فرهنگی کاروان " فرزندان ایران" تجلیل بعمل خواهد آمد.
در این مراسم از برگزیدگان فرهنگی بازی های پاراآسیایی هانگژو در بخش اخلاق و معنویت، جانبازان، فداکاران، وقار و عفاف و تحکیم خانواده تجلیل بعمل خواهد آمد.

  • 11:03
  • 1402/11/14
  • 25540