روتیتر خبر

مجمع انتخاباتی هیات ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان آذربایجان شرقی به ریاست مظلومی رییس فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان کشور در سالن کنفرانس اداره کل برگزار شد

.


مظلومی رییس فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان گفت: مجمع اختیارات و مسیولیت بسیاری دارد و باید فعالیتهای رییس هیات را رصد کند و هر ۶ ماه یکبار یا هر یک سال، مجمع عادی را برگزار کنید.

او افزود: آذربایجان شرقی، رکن ورزشهای نابینایان و کم بینایان است ولی در سالهای اخیر این تبو تاب فروکش کرده است در حالی که به تازگی شاهد به بار امدن نوجوانان نابینا و کم بینا هستیم.

رییس فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان اظهار داشت: جذب منابع مالی برای این هیات خیلی مهم است و افرادی مشتاق به یاری اقشار خاص جامعه هستند لذا باید از ان ظرفیتها بهره برد.