تاریخ جدید برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون نابینایان و کم بینایان مشخص شد.

زمان دقیق مجمع انتخابات فدراسیون نابینایان و کم بینایان جمهوری اسلامی ایران مشخص شد.

زمان دقیق مجمع انتخابات فدراسیون نابینایان و کم بینایان  جمهوری اسلامی ایران مشخص شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان و کم بینایان ،
 مجمع انتخاباتی فدراسیون نابینایان  در تاریخ سوم بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱٠ صبح در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک  برگزار می‌شود تا رییس این فدراسیون مشخص گردد.
بر همین اساس پیرو مصوبه هیات رییسه، مجمع انتخاباتی فدراسیون ، با دستور انتخاب رییس فدراسیون و اعضای هیات رییسه، در تاریخ سوم بهمن ماه برگزارخواهد شد.