برگزاری کلاس داوری درجه 3 گلبال در سنندج

برگزاری کلاس داوری درجه 3 گلبال طی روزهای 15 لغایت 19 اسفند با حضور تعداد 20 نفر شرکت کننده با مدرسی هوشنگ شریعتی در محل سالن ورزشی نابینایان ( بهنام شاد ) شهر سنندج تشکیل گردید . در خاتمه برگزاری این دوره یکدوره مسابقه چند جانبه گلبال و آزمون کتبی از کلیه شرکت کنندگان بعمل آمد .

.