بازگشت تیمهای ملی گلبال و‌ فوتبال نابینایان و‌ کم‌بینایان‌ به ایران

کاروان تیمهای ملی گلبال و‌ فوتبال نابینایان و‌ کم‌بینایان‌ کشورمان پس از شرکت در مسابقات جهانی بیرمنگام انگلیس امروز(سه شنبه) به تهران بازگشتند.

محمدرضا مظلومی رییس فدراسیون نابینایان و‌ کم بینایان هم همراه با این کاروان به کشورمان بازگشت. تیم ملی فوتبال نابینایان و‌کم بینایان کشورمان در رقابتهای جهانی در جایگاه ششم ایستاد و تیم ملی گلبال هم به عنوان هفتمی رسید.