در راستای اعزام به بازی‌های پاراآسیایی هانگژو / اردوی متصل به اعزام تیم ملی شنای کم بینایان

ملی پوش تیم شنای کم بینایان اعزامی به پارآسیایی هانگژو کشورمان از 31 شهریور وارد اردوی آمادگی تیم ملی می شود

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ، شانزدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی شنا در راستای اعزام به مسابقات پاراآسیایی هانگژو از سی و یکم  شهریور  تا  26 مهر ماه در مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.

تاریخ اعزام به مسابقات پارآسیایی هانگژو : 27/07/1402 لغایت 09/08/1402  

محمد حسین کریمی جهان آبادی تنها ورزشکار شنای کم بینایان اعزامی به مسابقات پارآسیایی هانگژو میباشد که نمرینات نهایی اردوی متصل به اعزام خود را زیر نظر حمید شریفیان سر مربی شنا در استخر آزادی  انجام میدهد.