شانزدهمین مرحله از اردوی تیم ملی گلبال بانوان جهت اعزام به مسابقات پاراآسیایی هانگژو چین

شانزدهمین اردوی گلبال بانوان در مجموعه ورزشی هرندی تهران برگزار خواهد شد.

🔶به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ، شانزدهمین مرحله اردو آمادگی تیم ملی گلبال از30شهریور الی 7مهر در تهران آغاز می شود.

🔻دراین اردو 7 ملی پوش حضور پیدا خواهند کرد.

🔻ملی پوشان حاضر دراین اردو به شرح زیراست:

رعنا نیازی-زهرا عیدیان-مریم حسام آبادی -فاطمه قایدی-ویدا جبارزاده-ریزان دژآهنگ-معصومه ملایی
که  زیر نظر طیبه ملکی سرمربی، آرزو حاجیان مربی و عفت نصر مربی بدنساز تیم ملی به تمرین می پردازند.


📌زمان برگزاری:
 30شهریورماه لغایت 7مهرماه
 
📍مکان برگزاری:
ورزشگاه شهید هرندی تهران