نتایج نوبت بعد از ظهر از روز دوم مسابقات پیشکسوتان گلبال مردان در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر

نتایج نوبت بعد از ظهر مسابقات پیشکسوتان گلبال مردان در روز دوم مشخص گردید.

در دومین روز مسابقات قهرمانی کشور گلبا ل پیشکسوتان آقایان و دررر نوبت عصر که در بابلسر در حال برگزاری است نتایج ذیل حاصل شد:

دسته یک:
تهران9_یزد3
مازندران9 اصفهان 3
هرمزگان 11 کرمان 6
دسته دو:
فارس4 آذربایجان غربی9
چهارمحال و بختیاری 14 سمنان 9
خراسان شمالی 6 قم 3
البرز12 اردبیل2