مسابقات شطرنج قهرمانی کشور بانوان در بابلسرآغاز شد

مسابقات شطرنج قهرمانی کشور بانوان با حضور 15 استان به میزبانی بابلسر آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ، مسابقات قهرمانی کشور شطرنج بانوان با حضور 15 استان فارس -گلستان -مازندران- خراسان جنوبی-مرکزی -کردستان -اصفهان - خراسان رضوی -کرمان -قزوین- آذربایجان شرقی-بوشهر-خوزستان-تهران و البرز و 50 شرکت کننده  به صورت 7 دور به روش سوئیسی در دو کلاس ب 1 و ب 2-ب در دو نوبت صبح  بعد از ظهر از ششم تا دهم بهمن در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر در حال انجام است.