نشست سی و هشتمین جلسه هیات رییسه فدراسیون نابینایان و کم بینایان در محل فدراسیون

جلسه هیات رییسه فدراسیون نابینایان و کم بینایان با حضور اعضای هیات رییسه تشکیل شد.

جلسه ماهانه هیات رییسه فدراسیون نابینایان وکم بینایان ساعت 14 ظهر دیروز 16 بهمن  با حضور اعضای هیات رییسه در محل فدراسیون برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ،در این جلسه محمدرضا مظلومی رییس فدراسیون نابینایان و کم بینایان ، کاوه عزیزی  دبیر فدراسیون نابینایان وکم بینایان ، سردار آقا میر  عضو هیئت رئیسه،  علی رضا امینی سرپرست نایب رییسی فدراسیون ، بهاره آب ستان سرپرست  نایب رییس بانوان فدراسیون، فریبا محمدی کارشناس خبره فدراسیون ،  محمد مراد مانگشتی عضو هیات رییسه ، حسین علیمردانی ذی حسابی فدراسیون ، حمید جهان بخش عضو هیات رییسه ، دکتر عباس صادق زاده  رییس هیات نابینایان  وکم بینایان  استان کرمان و عضو هیات رییسه   ، مهدی حقی ناوند بازرس فدراسیون حضور داشتند.


در این جلسه آقای مظلومی رییس فدراسیون نابینایان وکم بینایان ،ضمن خوش آمدگوئی به حاضران در قسمت اول بیانات خود به گزارش عملکرد فدراسیون 
تا پایان سال 1402 پرداخت و در ادامه  بررسی و تصویب آیین نامه کمیته اقتصادی و بازاریابی مورد بررسی قرارداد و محمد مراد مانگشتی را مسئول پیگیری  این بخش قررار داد،  سپس  عزیزی دبیر فدراسیون به گزارش تقویم سالانه تا پایان سال  پرداخت و  فریبا محمدی کارشناس خبره فدراسیون گزارشی در خصوص کلاس  داوری گلبال و تورنمنت بین المللی سنندج  با مدرس ایتالیایی ارائه داد و بهاره آب ستان سرپرست نایب رییس بانوان در خصوص عملکرد بانوان در طی سال و گزارش تقویم اجرایی تا پایان سال را توضیح  داد  و در پایان تمامی موارد فوق به تصویب اعضای هیات رییسه رسید.