طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون نابینایان وکم بینایان منصوب شد

طی حکمی از سوی محمد رضا مظلومی رئیس فدراسیون نابینایان وکم بینایان ،مسئول کمیته محرومیت زدایی فدراسیون منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ، طی حکمی از سوی محمد رضا مظلومی رئیس فدراسیون ، سید محمد موسوی به عنوان مسئول کمیته محرومیت زدایی » نابینایان وکم بینایان منصوب شد.
در متن این حکم آمده است :
 احتراماً؛ نظر به سوابق، تجارب و تعهد جنابعالی و با عنایت به اهمیت انجام شایسته تر وظایف مرتبط به امور محرومیت زدایی فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان و هیئت های ورزشی به موجب این حکم به سمت « مسئول کمیته محرومیت زدایی » این فدراسیون منصوب می شوید .
امید است با اتکال به الطاف لایزال الهی در راه خدمت به جامعه ورزشی نابینایان و کم بینایان موفق و موید باشید.

از وظایف این کمیته  توانمندسازی و از بین بردن فقرتجهیزات و امکانات ورزشی  به صورت منطقی و هدفنمد در جامعه ورزش نابینایان وکم بینایان در سراسر کشور  است .

  حضور کمیته فوق موجب پیشبرد اهداف امداد و ترویج فرهنگ احسان و ایثار در جامعه ورزش کشور می باشد .

حاجی‌رضائی ، مشاور عالی شورای ورزش و جوانان در فراکسیون مناطق محروم و شهرهای در حال توسعه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر اینکه رفع محرومیت امر خداست و فدراسیون نابینایان و کم بینایان نیز از این قاعده مستثنی نیست و این فدراسیون نیز می‌تواند در جهت رفع محرومیت‌زدایی در بین ورزشکارانش اقدام کند، اظهار داشت: ایجاد کمیته محرومیت‌زدایی در فدراسیون در راستای بند دوازهم اصل سوم و اصول هفتم، یکصدم تا یکصد و سوم قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری ناظر بر توسعه متوازن و پایدار شهرها و روستاها و رهنمودها و تدابیر حکیمانه و موکد معظم‌‌له در مورد حمایت از مناطق محروم کم‌برخوردار به عنوان یکی از اهداف مهم و اساسی نظام جمهوری اسلامی است که با بررسی مسائل کشور در گام انقلاب می‌گردد.

وی افزود: بنده خودم را عضو کوچکی از خانواده محرومیت‌زدایی می‌دانم و به همت و یاری خداوند متعال این افتخار نصیبم شد تا در جهت همکاری مثمر ثمر با این فدراسیون گام مثبتی بردارم.