پیروج‌ صاحب مدال نقره شد/نیک پرست برنزی گرفت

علی پیروج پرتابگر نیزه ایران در بازی های قهرمانی جهان کوبه ژاپن به مدال نقره دست یافت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان و‌کم بینایان، در ادامه رقابتهای قهرمانی جهان کوبه ژاپن در پرتاب نیزه کلاس f13 علی پیروج با ثبت رکورد ۶۳/۱۵ به عنوان نایب فهرمانی رسید و دیگر نماینده کشورمان سجاد نیک پرست با ثبت رکورد ۶۲/۳۰ نشان برنز این رقابتها را از آن خود کرد ٫ نماینده انگلیس هم با پرتاب ۶۶/۹۶ به عنوان نخست رسید.