دومین نشست شورای استعداد یابی کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد

دومین نشست شورای استعداد یابی کمیته ملی پارالمپیک در محل این کمیته برگزار شد.

 دکتر سعید سلگی معاون ورزش قهرمانی کمیته ملی پارالمپیک در خصوص این نشست گفت: دومین نشست شورای استعداد یابی کمیته ملی پارالمپیک با حضور مسئولین استعداد یابی فدراسیون های همکار و نیز استعداد یاب های رشته های پارالمپیکی برگزار شد.

 

وی افزود: در این نشست در خصوص مسیر کلی استعداد یابی، چگونگی تکمیل فرمهای استعداد یابی در رشته های ورزشی، برگزاری مسابقات دانش آموزان مدارس استثنایی در سراسر کشور، برگزاری دوره آموزشی تربیت استعداد یاب ورزشی و ... بحث و تبادل نظر شد.

 

معاون ورزش قهرمانی کمیته ملی پارالمپیک خاطر نشان کرد: در پایان این نشست مقرر شد فرم های استعداد یابی با نظر کارشناسان خبره فدراسیون های ورزشی تکمیل و در اختیار کمیته استعداد یابی قرار گیرد. همچنین مصوب شد دوره تربیت مربیان استعداد یابی با محوریت کمیته ملی پارالمپیک تیر ماه سال جاری برگزار شود و کلیه استعدادیاب های ورزشی نیز در مسابقات پیش رو حضور داشته باشند.