لبیک تیم ملی گلبال مردان به ندای مقام معظم رهبری در حماسه انتخابات

ریاست جمهوری تیم ملی گلبال مردان حاضر در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر در محل صندوق انتخاباتی سازمان بهزیستی استان مازندران حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان ، تیم ملی گلبال مردان همگام با جامعه ورزش سراسر کشور و ملت شریف ایران ، و در حماسه بزرگ هشتم تیرماه مسئولین و قهرمانان تیم ملی گلبال مردان، با حضوردر محل صندوق انتخاباتی سازمان بهزیستی در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر ، در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نموده و رای خود را در صندوق های رای انداختند. بر همین اساس بهمن دوستی سرمربی تیم ملی گلبال در گفتگو با روابط عمومی گفت : این انتخابات برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. وی این انتخابات را مظهر حماسه ملی و لبیک به ندای مقام معظم رهبری دانست و گفت: حضور در پای صندوق آرا بر هر ایرانی واجب شرعی است.