حضور رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان پای صندوق اخذ رأی

محمد رضا مظلومی با حضور در انتخابات ریاست جمهوری، رأی خود را به صندوق انداخت.

🔸محمد رضا مظلومی رئیس فدراسیون نابینایان وکم بینایان با حضور در انتخابات ریاست جمهوری، با حضور در مجموعه ورزشی شهید شیرودی به پای یکی از صندوق‌های اخذ رأی رفت و به کاندیدای مورد نظرش رأی داد.فدراسیون نابینایان وکم بینایان پیشتر بر مشارکت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری نیز تاکید کرده بود و در این راستا هیاتهای استانی و کارکنان ستادی فدراسیون در نقاط مختلف کشور آرای خود را به صندوق انداختند.