به میزبانی تهران در حال برگزاری است ؛ هفتمین مرحله اردوی تیم ملی دو ومیدانی نابینایان- کم بینایان

هفتمین مرحله از تمرینات تیم ملی دو ومیدانی نابینایان و کم بینایان به منظور آمادگی حضور در بازی های پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب در حال انجام است .

هفتمین مرحله از تمرینات ملی پوشان تیم پارادوو میدانی نابینایان و کم بینایان برای آمادگی حضور در بازی های پارالمپیک پاریس، از ۱۰ تا ۲۲ تیر ماه به میزبانی تهران  و در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب در حال برگزاری است ،  بر همین اساس هاجر صفرزاده، سجاد نیک پرست، مهدی اولاد، علی پیروج و امیرحسین علیپور ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند.

حمید فرزین بقا، علیرضا مهرصفوتی، امیدمحمد محمدی مربیان دعوت شده به اردو  و مصطفی بهرامی به عنوان سرمربی بر تمرینات ملی پوشان نظارت دارند و مهدی موسوی نیز به عنوان مشاور فنی در کنار تیم حضور دارد.