آخرین لیست داروهای ممنوعه 2024 ازسوی کمیته مبارزه با دوپینگ ایبسا اعلام شد آخرین لیست داروهای ممنوعه 2024 ازسوی کمیته مبارزه با دوپینگ ایبسا اعلام شد

.

 کلیه ورزشکارانی که در بازی های پارالمپیک 2024 شرکت می کنند باید اطمینان حاصل نمایند که ترکیبات داروهای مصرفی آنها در فهرست مواد ممنوعه قرار ندارد.

بر همین اساس برای اطمینان از بلا مانع بودن داروهای مصرفی خود با پرسنل پزشکی مسئول در کشور خود (نادو) تماس بگیرند.
2.
ورزشکارانی که از TUE استفاده می کنند باید اطمینان حاصل نمایند که TUE آنها اعتبار دارد. ورزشکاران رشته های جودو، فوتبال و گلبال فقط در صورتی می توانند در مسابقات گرند پری، قهرمانی منطقه ای و قهرمانی جهان شرکت نمایند که کلیه مقررات مربوط به TUE و کنترل دوپینگ را رعایت نمایند.
3.
ورزشکاران ایبسا باید قبل از 5 ماه اوت (15 مرداد) فرم های TUE خود را همراه با مدارک مورد نیاز برای ایبسا ارسال نمایند. بعد از 5 ماه اوت، فرم های TUE به IPC ارسال شوند.
4.
ورزشکاران فقط در صورتی می توانند TUE درخواست نمایند که مواد مصرفی آنها جایگزین نداشته و  استفاده از آن الزامی است.
5.
کلیه ورزشکارانی که در لیست موقعیت مکانی کنترل دوپینگ قرار دارند باید موقعیت خود را طبق برنامه اطلاع رسانی نمایند.
6.
ورزشکاران و افراد پشتیبانی ورزشکار شرکت کننده در بازی های پارالمپیک 2024 باید قبل از خروج از کشور دوره آموزشی مبارزه با دوپینگ را گذرانده باشند و NPC موظف است کاروان اعزامی خود را به گذراندن این دوره ملزم نماید .