بازی‌های پاراآسیایی هانگژو 2022/با دعوت از 8ملی پوش انجام می شود؛ برگزاری پنجمین مرحله اردوی تیم ملی گلبال بانوان

اردوی تیم ملی گلبال بانوان به میزبانی استان اصفهان –شهرستان کاشان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های نابینایان وکم بینایان ، پنجمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی گلبال بانوان ازپانزدهم تا بیست و سوم فروردین  ماه در کاشان برگزار خواهد شد.

سمیرا محمودی/ زهرا گزمه / رعنا نیازی/ مریم حسام آبادی/ سمیرا جلیلوند/ مریم آهون/ فاطمه قایدی/ ریزان دژآهنگ هشت ملی پوشی هستند که زیر نظر زیر نظر طیبه ملکی  سرمربی  و زینب ارک دستانی مربی تیم ملی به تمرین می پردازند.عفت نصر به عنوان مربی بدنساز در این اردو حضور دارد.