چهارمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی شطرنج در تهران

بهاره آبستان- فدراسیون نابینایان و کم بینایان در نظر داردچهارمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی شطرنج آقایان و بانوان اعزامی به مسابقات پاراآسیایی هانگژو را درهتل شهر تهران برگزار نماید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ، این مرحله از اردو با حضور 16 شطرنج باز در دو بخش آقایان و بانوان به از 17 فروردین  لغایت 25 فروردین در هتل شهرتهران  برگزار خواهد شد . اسامی دعوت شدگان به اردو به شرح ذیل است: بانوان: لیلا زارع زاده/ فریبا زنده بودی/ ریحانه بابرشمس/ صدیقه سرگزی/ ملیحه صفایی/ فاطمه رحیمی/ عاطفه نقوی/ زهرا محمدی راد آقایان : مهدی رومی فرد/ امید کریمی/ میثم مرادیان/ مجید باقری/ عرفان محمد علیزاده/ رستم دویستی/ حمزه مصلح رشت آبادی/ علیرضا قورچی بیگی

سرمربی علی اکبر هدهدی مربیان :حمیدرضا هدهدی، شادی پری ، مونا سعیدپورو بهروز مرادی میباشند. محمد جواد عبادی نیز به عنوان مسئول فرهنگی در این اردو حضور دارد.