دور سوم رقابتهای شطرنج در اردوی تیم ملی در حال انجام است

.

🔷دور سوم رقابتهای شطرنج قهرمانی تهران با نام جام رمضان شب گذشته برگزار  شد و شطرنجبازان نابینا و کم بینای کشورمان که در چهارمین اردوی آماده سازی مسابقات هانگژو به سر می برند نتایج زیر را کسب کردند.
علیرضا قورچی بیگی، حمزه مصلح با پیروزی بر حریفان خود ۳ امتیازی شدند .مجید باقری نیز با برد امشب ۲.۵ امتیازی شد .
رستم دویستی ، فاطمه رحیمی ، ملیحه صفایی ، عاطفه نقوی ، زهرا محمدی راد هم با پیروزی بر حریفان خود ۲ امتیازی شدند.
صدیقه سرگزی ، فریبا زنده بودی از دیگر نفرات پیروز دور سوم بودند.
دور چهارم رقابتها فردا شب ساعت ۲۱ برگزار میشود.