تماشای مستند فرهنگی ورزشی احمد توسط اردو نشینان تیم ملی گلبال اعزامی به بازی های پارا آسیایی هانگژو چین 2022 حاضر در اردوی کاشان

.

 احمد یک ورزشکار معلول نورآبادی است که به رغم محدودیت هایی که دارد کارهای خارق العاده ورزشی انجام می دهد تنها صرف اینکه مادرش احساس نکند احمد به خاطر معلول بودن سر بار خانواده است احمد با انجام حرکات خاص به همگان نشان داده معلولیت محدودیت نیست و در عین داشتن برخی محدودیت ها می توان دراوج درخشید...