اجرای برنامه پاتوق فرهنگی دربین اردو نشینان تیم ملی گلبال اعزامی به بازی های پارا آسیایی هانگژو چین 2022 حاضر در اردوی کاشان

.

اجرای برنامه پاتوق فرهنگی دربین  اردو نشینان تیم ملی گلبال اعزامی به بازی های پارا آسیایی هانگژو چین 2022 حاضر در اردوی کاشان / خاطره گویی، تقلید صدا، بیان لطیفه و خاطرات شیرین اردوهای گذشته، انتقال تجربیات اردوها و.. از جمله این برنامه ها بود، بررسی سبک زندگی ایرانی اسلامی و گام دوم جوانان انقلاب از دیگر مواردی است که در پاتوق های دیگر فرهنگی تا پایان اردو قرار است اجرا شود.