پایان اردوی چهارم تیم های ملی شطرنج در تهران

.

چهارمین اردوی تیم های ملی شطرنج از روز ۱۷ فروردین ماه لغایت شنبه ۲۷ فروردین در هتل ورزش تهران برگزار گردید در این اردو ۱۴ ورزشکار زیر نظر مربیان شطرنج فرهنگی روانشناسی و امادگی جسمانی در راه آمادگی خود تلاش کردند.
ورزشکاران جهت آمادگی بیشتر از روز ۲۰ فروردین در مسابقات جام رمضان به میزبانی هیات شطرنج استان تهران شرکت نمودند.
کلیه کلاسهای آمادگی این اردو با همکاری فدراسیون شطرنج در محل این فدراسیون برگزار شد.