معرفی نایب رئیس بانوان انجمن شنا نابینایان وکم بینایان

سهیلا بصروی با حکم حمید شریفیان رئیس انجمن شنا نابینایان وکم بینایان به عنوان نایب رئیس بانوان این انجمن منصوب شد.


سهیلا بصروی  حکم نایب رییسی خود را از فائزه توسلی نایب رییس بانوان فدراسیون دریافت کرد.
بخشی از روزمه وی بدین شرح است : مربی تیم شنای استان زنجان از سال ۷۲ الی ۸۷
مربی تیم نجات غریق استان زنجان از سال ۷۶ الی ۸۷
مدیریت استخر از سال ۷۱ الی ۸۸
مدیریت استخر مشکات کرج از سال ۸۸ الی هم اکنون
نایب رئیس کمیته داوران فدراسیون نجات غریق در سالهای۹۶ - ۸۷ -۹۸
نایب رئیس کمیته مسابقات فدراسیون سال ۱۴۰۰
نایب رئیس هیات نجات غریق استان البرز از سال ۹۶ الی ۱۴۰۰
نایب رئیس کمیته داوران شنای استان البرز از سال ۸۸ تا هم اکنون