برگزاری مجمع عمومی سالیانه هیات نابینایان استان کرمانشاه به ریاست محمدرضا مظلومی

مجمع عمومی سالیانه هیات نابینایان و کم بینایان استان کرمانشاه به ریاست محمدرضا مظلومی رییس فدراسیون و نابینایان برگزار شد.

مجمع عمومی سالیانه هیات نابینایان و کم بینایان استان کرمانشاه به ریاست محمدرضا مظلومی رییس فدراسیون و نابینایان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان و کم بینایان، این مجمع با حضور محمدرضا مظلومی رییس فدراسیون و نابینایان به عنوان رییس مجمع، کاوه عزیزی دبیر فدراسیون ، رییس و اعضای مجمع هیات نابینایان و کم بینایان استان کرمانشاه وهمچنین معاونت اداره کل ورزش وجوانان ورییس اداره شهرستان کرمانشاه درمحل سالن اجتماعات اداره کل ورزش وجوانان استان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزارگردید.
ضمنا دراین سفر کاری رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان از اردوی تیم ملی گلبال جوانان بانوان درکرمانشاه بازدید کرد.
دراین بازدید خانم یوسفی مسئول بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان وهمچنین کادرهیات و همتی مسئول آموزش اداره ورزش شهرستان وی را همراهی کردند.