روتیتر خبر

بدرقه علی اصغر هادیزاده مشاور عالی و کاوه عزيزي دبیر فدراسیون در هتل شهر تهران از تیم ملی دو ومیدانی

علی اصغر هادیزاده مشاور عالی و کاوه عزيزي دبیر فدراسیون در هتل شهر تهران تیم ملی دو ومیدانی اعزامی به پارالمپیک توکیو را بدرقه کرد.