خبرها

آغاز سومین مرحله اردوی گلبال پسران در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر

با دعوت کادر فنی سومین مرحله اردوی گلبال پسران اعزامی به رقابتهای پارآسیایی بحرین در حال برگزاری است.