دیدار رییس فدراسیون نابینایان وکم بینایان با وزیر ورزش و جوانان

محمد رضا مظلومی رییس فدراسیون نابینایان وکم بینایان با دکتر حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان در راستای اعزام تیم های ملی دو و میدانی ، گلبال و شنا به رقابت های پارآسیایی جوانان به بحرین و نیز فعالیت های این فدراسیون در سال جاری و در رقابتهای بین المللی پیش رو  محمد رضا مظلومی رییس فدراسیون نابینایان وکم بینایان با دکتر حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان دیدار و گفتگو کرد.