اردوگاه شهید عظیمی بابلسر میزبان مسابقات قهرمانی کشور گلبال آقایان

رقابتهای قهرمانی کشور گلبال مردان رده سنی بزرگسالان و پیشکسوتان در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ، دوازدهمین دوره رقابتهای گلبال آقایان پیشکسوتان و  بیستمین دوره رقابتهای کشوری گلبال رده سنی بزرگسالان  در بابلسر و در اردوگاه شهید عظیمی برگزار خواهد شد.

برهمین اساس  زمان برگزاری بیستمین دوره مسابقات کشوری گلبال از 17 لغایت 20 تیر ماه و رقابتهای پیشکسوتان گلبال نیز از 21 لغایت 24 تیر ماه میباشد.

  1. حداکثر اعضای تیم 8 نفر شامل 6 بازیکن، 1 مربی و 1 سرپرست می باشد.
  2. استانها مجاز خواهند بود در صورتیکه استانی در مسابقات شرکت ننماید با موافقت آن هیئت از بازیکنان تا سقف حداکثر 2 نفر استفاده نماید.