روتیتر خبر

"کاوه عزیزی" دبیر فدراسیون نابینایان و کم بینایان شد

لید خبر


 طی حکمی از سوی دکتر ""مسعود سلطانی فر" وزیر ورزش و جوانان دبیر فدراسیون نابینایان و کم بینایان رسما منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان و کم بینایان، بر این اساس "کاوه عزیزی" رسما به عنوان دبیر فدراسیون نابینایان و کم بینایان منصوب و معرفی گردید.
وی پیشتر مسئولیت سرپرست دبیری این فدراسیون را عهده دار بود.