روتیتر خبر

آغاز سومین مرحله اردوی گلبال پسران در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر

با دعوت کادر فنی سومین مرحله اردوی گلبال پسران اعزامی به رقابتهای پارآسیایی بحرین در حال برگزاری است.

سومین مرحله اردوی تیم ملی گلبال جوانان آقایان نابینایان و کم بینایان کشورمان اعزامی به مسابقات پاراآسیایی جوانان 2021 بحرین  در بابلسر اردوگاه شهید عظیمی در حال برگزاری است.
این مرحله از اردو که  از 5 مرداد آغار وتا 16 مرداد ماه در حال انجام است با دعوت محمد مهدی نفیسی نسب  از تهران
علیرضا باقری ازخراسان رضوی
امیر حسین ریحانی لطفعلی از خراسان رضوی
محمد ایوب شهپر از یزد
امیر محمد بهرامی از قزوین
مصطفی صادقی از مازندران
فردین جاویدی از  ورزشکار فارس از سوی کادر فنی در حال انجام است.
ملی پوشان جوان گلبال کشورمان تمرینات خود را زیر نظرمحمدکرم کولیوند از همدان به عنوان مربی وبهمن دوستی والا به عنوان سرمربی از  تهران  در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر انجام می‌دهند. .
سعید ناهیدی از مازندران  نیز به عنوان سرپرست  تیم را هدایت و رهبری می‌کند.