اولین مرحله از چهاردهمین دوره لیگ گلبال بانوان را در آبان ماه

دور رفت لیگ گلبال بانوان با اعلام استان میزبان آبان ماه برگزار خواهد شد.

دور رفت لیگ گلبال بانوان با اعلام استان میزبان آبان ماه برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان بر اساس اعلام فدراسیون دور رفت از رقابتهای لیگ گلبال  با شرایط ذیل و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد:

تیم های لیگ بانوان عبارتند از:

1- ارومیه2- یزد3- خوزستان4- فارس5- اصفهان6- کرمان

7- کرمانشاه8- هرمزگان9- تهران10- خراسان رضوی11- گلستان

12- تیم ملی جوانان

تیم ها بایستی لیست تیمی که توسط مدیر باشگاه و رئیس هیئت استان مربوطه مهر و امضاء شده است را به همراه فیش بانکی حداکثر تا تاریخ 25/06/1400 به این فدراسیون ارسال نمایند.

ورودیه این دوره از رقابت ها 000/000/15 ریال می باشد که باید به حساب 0103425843002 نزد بانک دي شعبه قائم مقام فراهانی به نام فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان واریز گردد.

مهم: در صورتیکه تیمی تا تاریخ فوق مدارک را به این فدراسیون تحویل ننماید از لیگ حذف می شود.

فدراسیون براساس صلاحدید و بررسی درخواست های میزبانی استان ها، میزبان را مشخص خواهد نمود، لذا     استان های داوطلب درخواست مکتوب خود را از طریق هیئت با مشخص نمودن امکانات مورد نظر جهت رفاه      تیم های شرکت کننده مشخص خواهد نمود.

فرم نهایی شماره 1 و 2 حداکثر یک هفته قبل از مسابقات بایستی به این فدراسیون ارسال گردیده باشد.

مسابقات براساس قوانین IBSA و آئین نامه لیگ برگزار خواهد شد.

موارد پیش بینی نشده در کمیته فنی فدراسیون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

قرعه کشی مسابقات یک ماه قبل از آغاز مسابقات انجام و برنامه مسابقات به استان ها ارسال می شود.

آئین نامه لیگ برتر گلبال در سایت فدراسیون موجود می باشد.

جهت اطلاعات بیشتر و سوالات احتمالی با کمیته فنی فدراسیون تماس حاصل نمائید.